ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Verze 1.1.0 –  červenec 2019

ÚVOD:

Společnost ID Technology Ltd a její přidružené společnosti si jsou vědomy, že ochrana vašeho soukromí je pro vás důležitá a že vám záleží na tom, jak jsou vaše osobní údaje používány. Respektujeme a vážíme si soukromí všech našich zákazníků a osobní údaje budeme shromažďovat a používat pouze způsoby, které jsou zde popsány, a způsobem, který je v souladu s našimi povinnostmi a vašimi právy vyplývajících z platných zákonů.

 1. INFORMACE O NÁS

ID Technology Ltd
Soukromá společnost s ručením omezeným
registrovaná v Irsku pod číslem 309984
Sídlo: ID Technology Unit 4 Newgrange Business Park, Donore Road Drogheda, Co. Louth A92 HP63 Irsko

Adresa: ID Technology Unit 4 Newgrange Business Park, Donore Road Drogheda, Co. Louth A92 HP63 Irsko, Č. registrace DPH: IE6329984J

ID Technology Poland
Společnost s ručením omezeným registrovaná v Polsku pod číslem KRS 0000471805
Sídlo a provozní adresa: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wroclaw, Polsko
Č. registrace DPH: PL8943047261

 1. CO TOTO UPOZORNĚNÍ POKRÝVÁ?

Tyto informace o ochraně soukromí vysvětlují, jak používáme vaše osobní údaje: jak jsou shromažďovány, jak jsou drženy a jak jsou zpracovávány. Vysvětlují také, jaká práva máte podle zákonů vztahujících se k vašim osobním údajům.

 1. CO JSOU OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje jsou definovány obecným nařízením o ochraně osobních údajů (Nařízení EU 2016/679) (dále jen „GDPR“) jako „jakékoli informace týkající se identifikovatelné osoby, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat zejména odkazem na identifikátor“.

Zjednodušeně, osobní údaje jsou jakékoli informace o vás, které umožňují, abyste byli identifikováni. Osobní údaje zahrnují zjevné informace, jako jsou vaše jméno a kontaktní údaje, ale také méně zřejmé informace, jako jsou identifikační čísla, elektronické údaje o poloze a další online identifikátory.

Osobní údaje, které používáme, jsou uvedeny níže v části 5.

 1. JAKÁ MÁTE PRÁVA?

V souladu s nařízením GDPR máte následující práva, na jejichž dodržování budeme vždy pracovat:

  1. Právo být informován o shromažďování a používání vašich osobních údajů. Tyto informace o osobních údajích by vám měly sdělit vše, co potřebujete vědět, vždy nás však můžete kontaktovat, abyste zjistili více, nebo nám můžete položit další otázky s použitím údajů v části 12.
  2. Právo na přístup k osobních údajům, které o vás máme. Část 10 vám sdělí, jak to dělat.
  3. Právo mít osobní údaje opraveny, pokud jsou jakékoli námi držené osobní údaje nesprávné nebo neúplné. Pokud chcete zjistit více, kontaktujte nás prosím s použití údajů v části 12.
  4. Právo být zapomenut, tedy právo vyžádat si vymazání či jinou likvidaci jakýchkoli osobních údajů, které máme. Pokud chcete zjistit více, kontaktujte nás prosím s použití údajů v části 12.
  5. Právo na omezení (prevenci) zpracování vašich osobních údajů.
  6. Právo vznést námitku proti používání vašich osobních údajů pro určitý účel či určité účely.
  7. Právo na přenositelnost údajů. To znamená, že pokud jste osobní údaje poskytli přímo nám, používáme je s vaším souhlasem nebo k plnění smlouvy, a že údaje jsou zpracovávány automatizovanými prostředky a v mnoha případech nás můžete nás požádat o kopii těchto osobních údajů pro další použití pro jinou službu nebo obchodní činnost. Tyto údaje vám budou dodány ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
  8. Práva vztahující se k automatizovanému rozhodování a profilování. Vaše osobní údaje nepoužíváme pro žádné automatizované rozhodování nebo profilování.

Pro další informace o našem užívání vašich osobních údajů nebo využití vašich práv, jak jsou uvedena výše, nás prosím kontaktujte s použitím údajů uvedený v části 12.

Další informace o vašich právech můžete získat od Komisaře pro ochranu osobních údajů (Irsko) – 21 Fitzwilliam Square South, Dublin 2, D02 RD28; nebo prezidenta Úřadu pro ochranu osobních údajů (Polsko) – ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polsko.

Pokud máte jakýkoli jiný důvod ke stížnosti o našem použití vašich osobních údajů, máte právo podat stížnost výše uvedeným orgánům v příslušné jurisdikci.

 1. JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE SHROMAŽĎUJEME?

Můžeme shromažďovat některé nebo všechny (závisí na vašem vztahu s námi) z následujících osobních údajů:

  1. Jméno a příjmení;
  2. Adresu;
  3. E-mailovou adresu;
  4. Telefonní číslo;
  5. Obchodní název;
  6. Platební informace;
  7. Informace o vašich preferencích a zájmech.

Vaše osobní údaje jsou získané od následující třetí strany:

  1. Google
  2. Jiná sociální média (Facebook, LinkedIn, atd.)
  3. 10.Oficiálních vládních zdrojů (daňový úřad, registr společností, atd.)
 1. JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽÍVÁME

V souladu s nařízením GDPR musíme mít vždy zákonný základ pro používání osobních údajů.  Může to být, protože data jsou nutná pro vykonávání našich smluvních povinností vůči vám, protože jste udělili souhlas s našim používáním vašich osobních údajů, nebo protože je v našem legitimních podnikatelském zájmu, abychom je používali. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:

  1. Veškeré údaje požadované pro poskytnutí a spravování vašeho účtu.
  2. Dodávku našich produktů a služeb. Vaše osobní údaje budou požadovány, abychom s vámi uzavřeli smlouvu.
  3. Úpravu a přizpůsobení našich produktů a služeb vašim požadavkům.
  4. Komunikování s vámi. To může zahrnovat odpovědi na vaše e-maily nebo telefonáty.
  5. Poskytnutí informací, které jste si vyžádali, e-mailem nebo poštou, vy pak můžete toto kdykoli odhlásit nebo zrušit s použitím kontaktních údajů uvedených v části 12.

S vaším svolením a/nebo, kde to povoluje zákon, můžeme také použít vaše osobní údaje k marketingovým účelům, což může zahrnovat kontaktování vás e-mailem nebo poštou s informacemi, novinkami a nabídkami našich produktů a služeb. Nebude vás zasílán žádný nezákonný marketing ani spam. Vždy se budeme snažit plně chránit vaše práva a dodržovat naše povinnosti podle nařízení GDPR a nařízení o ochraně osobních údajů a elektronických komunikací (směrnice ES) z roku 2003 a vždy budete mít možnost se odhlásit.

K provádění určitých rozhodnutí a profilování používáme následující automatizovaný systém. Pokud si chcete kdykoli vyjasnit jakékoli činnosti, které na základě toho podnikneme, máte k tomu právo v souladu s nařízením GDPR. Pro další informace nás prosím kontaktujte s použitím údajů uvedených v části 12.

Mohou být použity následující metody automatizovaného rozhodování a profilování:

  1. V souladu se zákonným základem pro zpracování, známého jako legitimní zájmy, používáme soubory cookie, abychom pomohli zlepšit zabezpečení, výkon a celkové užívání našich webových stránek. Každá část je dále vysvětlena v níže uvedeném seznamu. Chráníme uživatele anonymizací jejich IP adres před nahráním jakýchkoli údajů na disk. Tyto soubory cookie jsou malé textové soubory používané pro přenos informací a shromažďování dat k pomoci s lepším porozuměním uživatelské základy a toho, jak používají naše webové stránky.
   • V rámci zabezpečení tyto soubory cookie používáme k pomoci s identifikací a prevencí bezpečnostních rizik. Soubory cookie můžeme používat například k uložení informací o vašem přihlášení, aby se ostatním zabránilo ke změně vašheo hesla bez uživatelského jména a hesla.
   • V rámci výkonu používáme tyto soubory cookie ke shromažďování informací o tom, jak interagujete s našimi službami. Soubory cookie můžeme například používat ke zjištění, zda jste použili určitou stránku.
   • V rámci zážitku uživatele tyto soubory cookie používáme, aby nám pomohli k vylepšení služeb a interakcí se zákazníky na našich stránkách. Tyto soubory cookie můžeme například používat, abychom zjistili více o tom, které funkce jsou nejoblíbenější s uživateli a které mohou požadovat vylepšení.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Vaše osobní údaje nebudeme uchovávat déle, než je nutné, z důvodu, pro které byly nejdříve získány. Vaše osobní údaje budou proto uchovávány po následující dobu (kde není uvedena pevně stanovená doba, následující faktory budou použity k určení toho, jak dlouho budou uchovávány):

   • Údaje získané pomocí služby
   • Google Analytics a souborů cookie budou vymazány po 48 měsících.
   • Údaje získané k použití při vytvoření a údržbě účtu a odesílání objednávek a děl budou uchovávány po dobu neurčitou k použití při opakovaných objednávkách zákazníka, atd.
   • Údaje získané k použití při marketingu budou uchovávány, abychom mohli zákazníky informovat o nabídkách a službách, které dodáváme. Tyto údaje mohou být odstraněny na požádání s použitím údajů uvedených v části 12. Údaje budou také vymazány, pokud se objeví důkazy, že určitá metoda kontaktu již neexistuje.

JAK A KDE UKLÁDÁME A PŘENÁŠÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Údaje mohou být ukládány (Google) nebo převáděny (část nebo všechny osobní údaje) do zemí / v zemích, které nejsou součástí Evropského hospodářského prostoru („EHP“ se skládá ze všech členských států EU plus Norska, Islandu a Lichtenštejnska) . Jsou známy jako „třetí země“ a nemusí mít tak silné zákony na ochranu údajů, jako jsou zákony ve Spojeném království a/nebo EHP.

VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEBUDEME SDÍLET

S jednou důležitou výjimkou nebudeme žádné vaše osobní údaje sdílet s třetími stranami pro jakékoli účely.

Za určitých omezených okolností můžeme být ze zákona povinni sdílet určité osobní údaje, včetně vašich, pokud jsme zapojeni do soudního řízení nebo k plnění zákonných povinností, soudních příkazů nebo pokynů vládního orgánu.

JAK DLOUHO MÁME PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Pokud chcete vědět, jaké osobní údaje o vás máme, můžete nás požádat o podrobnosti o těchto osobních údajích a o jejich kopii (kde takové osobní údaje existují). Toto je známé jako „žádost o přístup k subjektu“.

Všechny žádosti o přístup k subjektu by měly být podány písemně a zaslány na e-mailovou nebo poštovní adresu uvedenou v části 12.

Za žádost o přístup k subjektu není obvykle účtován žádný poplatek. Pokud je váš požadavek „zjevně neopodstatněný nebo nepřiměřený“ (například pokud podáváte opakované žádosti), může být účtován poplatek za pokrytí našich administrativních nákladů spojených s odpovědí. Pokud si přejete uplatnit své právo na výmaz v souvislosti s účtem nebo službou vedenou u nás, musíme vás nejprve požádat o vyrovnání zůstatku na příslušném účtu, než budeme moci vaši žádost zpracovat.

Na vaši žádost o přístup k subjektu budeme reagovat do jednoho měsíce od jejího obdržení. Normálně se v této lhůtě budeme snažit poskytnout plnou odpověď, včetně kopie vašich osobních údajů. V některých případech, zvláště při komplexních žádostech, se však může požadovat delší doba až do tří měsíců od obdržení vaší žádosti. Budete plně informováni o našem postupu.

NEZAPLACENÉ ÚČTY A ÚČTY, KTERÉ JSOU PŘEDMĚTEM SPORU

V případě nezaplaceného účtu nebo účtu, který je předmětem sporu, dáme bez předchozího souhlasu zákazníka pokyn našim zástupcům pro vymáhání pohledávek / právním zástupcům, aby bez provedli nezbytné kroky k získání jakýchkoli částek splatných naší společnosti. S našimi zástupci budou sdíleny pouze ty informace, které jsou relevantní pro danou záležitost.

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT

Ke kontaktu o čemkoli spojeném s vašimi osobními údaji nebo ochranou osobních údajů, včetně podání žádosti o zpřístupnění informací, prosím používejte níže uvedené údaje:

E-mailová adresa: info@idtecheurope.eu
Telefonní číslo: 00 353 41 9833816

Poštovní adresa:

ID Technology Unit 4 Newgrange Business Park, Donore Road Drogheda, Co. Louth A92 HP63 Irsko

ID Technology Poland Sp. z o.o. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4 52-407 Wroclaw, Polsko

13. ZMĚNY TOHOTO UPOZORNĚNÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

Toto upozornění o ochraně osobních údajů můžeme občas změnit. Může to být nutné například tehdy, jestliže dojde ke změnám v zákonech nebo změníme naše podnikání způsobem, který má dopad na ochranu osobních údajů.

Jakékoli změny budou k dispozici v tomto upozornění o ochraně osobních údajů. Upozornění na jakékoli změny v našich informacích o ochraně osobních údajů budou zveřejněny v našich sociálních médiích.