Technické informace

Osvědčení kvality a prohlášení o shodě, certifikace UL, materiály, správa barev,
technologie řezání.

Zásady pro udržování kvality

Zásadou společnosti ID technology Ltd je poskytovat produkty, které vždy splňují a, kde je to možné, překračují naše obchodní cíle a požadavky zákazníků, a to na základě následujících pravidel:

 1. Požadavky našich zákazníků jsou shromažďovány efektivně, aby bylo zajištěno, že společnost ID technology Ltd je schopna dosáhnout očekávání zákazníků.
 2. Požadavky všech zúčastněných stran jsou jasně srozumitelné, aby naše produkty a služby mohly být dodávány včas a profesionálně.
 3. Všechny procesy, které ID technology Ltd používá k poskytování našich výrobků a služeb, jsou určeny, vhodně vybaveny, dokumentovány, monitorovány a měřeny tak, aby byla zajištěna shoda s:
 4. požadavky zákazníka.
 5. podnikatelskými cíli.
 6. a se všemi platnými předpisy a legislativou.
 7. Všichni zaměstnanci společnosti ID technology Ltd mají kompetence pro svou oblast v podobě příslušných akademických výsledků, školení a zkušeností.
 8. Jsou zavedeny vhodné mechanismy ke sledování spokojenosti zákazníků nebo zpětné vazby, aby společnost ID technology Ltd. dosáhla svého závazku k neustálému vylepšování.

Aby společnost ID technology Ltd. plnila tyto zásady, zavedla systém řízení kvality (QMS)v souladu s požadavky normy ISO 9001: 2015. Systém QMS je integrální částí řízení a organizace je zavázána k neustálému vylepšování prostřednictvím:

 1. Zajištění jasného zaměření na priority stanovením podnikatelských a kvalitativních cílů, které jsou pravidelně kontrolovány v rámci procesu kontrol řízení.
 2. Zpřístupnění zdrojů nezbytných k zajištění toho, aby systém QMS zůstal účinný při dosahování podnikatelských a kvalitativních cílů.
 3. Účast vyššího vedení na monitorování a měření výsledků QMS zaměřená na reakce na příležitosti pro neustálé zlepšování.

ID Technology Ltd zavedla program interního auditu, aby tak zajistila trvalou adekvátnost a plnění systému QMS. Systém QMS má plnou podporu vedení a zaměstnanců. Všichni zaměstnanci byli informováni o těchto zásadách a Příručce systému QMS. Tyto zásady i příručka systému QMS jsou v případě potřeby k dispozici z oddělení pro řízení kvality.

Směrnice o omezení nebezpečných látek (RoHS)
Společnost ID technology Ltd. může potvrdit, že všechny námi dodávané díly splňují omezení nejnovější směrnici RoHS (EU). Naši dodavatelé nás ujistili, že do svých produktů úmyslně nepřidávají tyto přísady a tyto složky nepřidává ani společnost ID technology. Jakákoli zjištěná malá množství (ppm) budou pouze ta, která jsou přítomna kvůli nečistotám.

Evropský zákon o chemických látkách, REACH (registrace, hodnocení, autorizace a omezování chemických látek)

Společnost ID technology Ltd může potvrdit, že všechny námi dodávané produkty neobsahují žádné nejnovější látky SVHC zveřejněné orgánem ECHA a splňují nařízení REACH.

Kontaktujte nás k vyžádání kopií našich zásad.

UL konstrukce

Společnost ID technology je dodavatelem uznaných produktů UL a má rozsáhlou řadu schválených konstrukcí vhodných pro použití v různých aplikacích.

Materiály

Díky bohatým zkušenostem s tiskem a konverzí materiálů působí společnost ID technology v mnoha průmyslových odvětvích.

 • Samolepicí papíry
  Obvykle se používá v obalech nebo aplikacích s krátkou životností, kde je potřeba, aby zákazník přidal variabilní detaily při použití nebo těsně před ním. Umíme vyhovět vašim potřebám, ať jde o hotové potištěné štítky, termotransferové štítky nebo štítky na laserový potisk.
 • Samolepicí trvanlivé fólie
  Používají se k zajištění trvalejší identifikace, někdy kombinováním pevných informací, jako jsou varovné symboly, s variabilními údaji. Na výběr je stále větší řada specializovaných fólií a lepicích systémů.

  • Cenově výhodné polyolifiny, vinyl a polyethylen
  • Vysoce výkonné polyestery
  • Kaptony s vysokou teplotou
 • Nepřilnavé materiály
  V mnoha aplikacích je vyžadován buď nelepivý potahovaný materiál, nebo částečně lepivý (zónový) materiál.

  Papír / lepenka, polykarbonátová fólie, polyesterová fólie nebo Tyvek

Tyto materiály lze ošetřit rozsáhlou řadou lepicích systémů s částečným nebo úplným pokrytím.

Adhesivní systémy
Transferové systémy, Sítotisková zónová adheziva, Permanentní adhesivní systémy a Odstranitelné adhesivní systémy.

Inkoustové systémy

Ve společnosti ID technology vždy používáme systémy tisku vytvrzované UV zářením. Tyto systémy mají výhodu, že poskytují lepší odolnost vůči vyblednutí, když jsou vystaveny UV záření, což znamená, že barvy zůstanou déle syté. Další výhodou je schopnost tiskárny zajistit konzistentnost barev mezi jednotlivými dávkami i během celého výrobního cyklu.

Systémy na bázi rozpouštědel se stále používají v aplikacích vyžadujících určité úrovně výkonu například pro metalické povrchové úpravy nebo hluboké 3D komponenty.

Veškerá ladění barev je stanoveno a kontrolováno prostřednictvím naší barevné laboratoře.

Správa barev

Schopnost konzistentního dodávání firemních barev je klíčová k úspěchu. Podporujeme ji prostřednictvím našich technických specialistů na inkousty a tiskáren podporovaných barevnou laboratoří.

Technologie řezání

Máme řadu technologií, které si poradí s jakoukoli výzvou. Nízké náklady, rychlé plnění, vysoký objem, kritické rozměry a silná měřidla.

Ocelová lisovací forma, pevný rotační, magnetický rotační, odpovídající kovový lis, hybridní a laserový

Máte otázky o etiketách? Zeptejte se našich odborníků.