Technologie

Certyfikaty jakości i deklaracje zgodności, konstrukcje z certyfikatem UL, materiały
zarządzanie kolorami, technologia cięcia

Polityka jakości

Polityka spółki ID Technology Ltd. ma na celu dostarczanie produktów, które zawsze spełniają, a jeżeli to możliwe, przekraczają nasze cele biznesowe w oparciu o następujące zasady:

 1. Wymagania naszych klientów są odnotowywane w sposób efektywny, aby zapewnić spełnienie oczekiwań klientów przez spółkę ID Technology Ltd.
 2. Wymagania wszystkich zainteresowanych stron są zrozumiałe, aby umożliwić nam dostarczenie naszych produktów i usług w sposób terminowy i profesjonalny
 3. Wszystkie procesy używane przez ID Technology Ltd. w celu dostarczenia naszych produktów i usług są ustalane, odpowiednio wyposażane, dokumentowane, monitorowane i mierzone w celu zapewnienia zgodności z:
 4. Wymogami klientów,
 5. Celami biznesowymi oraz
 6. Wszelkimi obowiązującymi w branży regulacjami i ustawodawstwem.
 7. Wszyscy pracownicy spółki ID Technology Ltd. posiadają kompetencje w zakresie swojego obszaru pracy poprzez uzyskaną edukację, szkolenia i doświadczenie, jeżeli dotyczy.
 8. Wdrożono właściwe mechanizmy w celu monitorowania satysfakcji klienta lub opinii zwrotnych, aby umożliwić ciągłe doskonalenie usług świadczonych przez spółkę ID Technology Ltd.

W celu wspierania tej polityki spółka ID Technology Ltd. ustanowiła system zarządzania jakością QMS (Quality Management System) zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2015. QMS stanowi integralną część naszego zarządzania procesami, a nasza organizacja stale go ulepsza poprzez:

 1. Wyraźne skupienie się na priorytetach poprzez ustanowienie celów biznesowych i w zakresie jakości, które są weryfikowane okresowo poprzez proces weryfikacji zarządzania
 2. Udostępnianie niezbędnych zasobów w celu zapewnienia skuteczności systemu QMS w zakresie osiągania celów biznesowych i jakościowych.
 3. Udział kadry zarządzającej najwyższego szczebla w monitorowaniu i mierzeniu wydajności systemu QMS skupia się na wykorzystaniu możliwości do ciągłych ulepszeń.

Spółka ID Technology Ltd. wdrożyła program audytu wewnętrznego w celu zapewniania bieżącej stosowności i zgodności systemu QMS. System QMS działa przy pełnym wsparciu całej kadry zarządzającej i personelu. Cały personel zapoznał się z tą polityką oraz Podręcznikiem QMS. Zarówno polityka, jak i Podręcznik QMS są dostępne w Dziale jakości w razie potrzeby.

Dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS)
Spółka ID Technology Ltd. potwierdza, że wszelkie dostarczane przez nas części są zgodne z ograniczeniami najnowszej dyrektywy RoHS (UE). Nasi dostawcy zagwarantowali nam, że nie stosują celowo tych dodatków w swoich produktach, ani też spółka ID Technology nie stosuje celowo takich komponentów. Wszelkie zidentyfikowane ilości śladowe mierzone w cząsteczkach na milion będą obecne wyłącznie z powodu zanieczyszczeń.

Europejskie przepisy dotyczące chemikaliów, REACH (rejestracja, ocena i autoryzacja substancji chemicznych)

Spółka ID Technology Ltd. potwierdza, że żadne z dostarczanych do nas produktów nie zawierają substancji SVHC z najnowszej listy opublikowanej przez ECHA i że wszystkie są zgodne z dyrektywą REACH.

Aby otrzymać egzemplarze naszych Polityk, proszę się z nami skontaktować

Konstrukcje UL

Spółka ID Technology Ltd. jest dostawcą produktów z certyfikatem UL i posiada szeroki zakres zatwierdzonych konstrukcji odpowiednich do użycia w różnych zastosowaniach.

Materiały

Dzięki bogatemu doświadczeniu w zakresie druku i konwersji materiałów spółka ID Technology Ltd. działa w wielu branżach.

 • Papier samoprzylepny
  Najczęściej stosowany w opakowaniach lub zastosowaniach krótkoterminowych, kiedy klient musi dodawać różne dane podczas użycia lub zaraz przed użyciem. Możemy spełniać takie potrzeby klientów, niezależnie od tego, czy wymagane są wykończone etykiety drukowane, etykiety termotransferowe czy etykiety do drukarki laserowej.
 • Samoprzylepne trwałe folie
  Wykorzystywane w celu zapewnienia bardziej trwałej identyfikacji, czasem łącząc różne typy informacji, jak symbole ostrzegawcze z różnymi danymi. Można korzystać ze stale rosnącego wyboru specjalistycznych folii i systemów klejenia.

  • Niskokosztowa poliofilina, winyl, polietylen
  • Wysokowydajne poliestry
  • Wysokotemperaturowe taśmy kaptonowe
 • Materiały nieprzylepne
  W wielu zastosowaniach potrzebne są powlekane materiały nieprzylepne lub częściowo (strefowo) przylepne.

  Papier/karton, folia poliwęglanowa, folia poliestrowa lub Tyvek

Do tych materiałów można zastosować szeroką gamę systemów klejenia z pokryciem częściowym lub całkowitym.

Systemy klejenia
Systemy klejenia transferowego, strefowane kleje sitodrukowe, systemy klejenia trwałego oraz systemy klejenia usuwalnego.

Systemu tuszowe

W spółce ID Technology Ltd. w 100% stosujemy UV-utwardzalne systemy drukowania. Te systemy zapewniają większą odporność na blednięcie przy ekspozycji na promienie UV, co oznacza długotrwałe nasycenie kolorem. Dodatkowa korzyść to drukowanie całych serii i partii produkcyjnych w niezmiennym nasyceniu barw.

Systemy oparte na rozpuszczalnikach są nadal w użyciu w zastosowaniach wymagających uzyskania np. metalicznego wykończenia lub głębokiego tłoczenia w komponentach 3D.

Dopasowywanie kolorów zawsze przeprowadzamy i kontrolujemy w naszym laboratorium kolorystycznym.

Zarządzanie kolorem

Możliwość dostarczania niezmiennego koloru danej korporacji jest niezwykle ważna. Pracujemy nad tym z naszymi technikami ds. tuszu i specjalistami ds. druku w naszym laboratorium kolorystycznym.

Technologie cięcia

Dysponujemy szeregiem możliwości w celu spełnienia wszelkich wyzwań. Niski koszt, szybkie wykonanie, duże zamówienia, krytyczne wymiary i szeroki kaliber.

Wykrojniki, sztance rotacyjne, sztance magnetyczne, prasy metalowe, cięcie hybrydowe i laserowe

Pytania o etykiety? Zapytajcie naszych ekspertów.