ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

Verzió 1.1.0 – 2019 július

HÁTTÉR:

Az ID Technology Ltd és kapcsolódó vállalatai megértik, hogy fontos az Ön számára a személyes adatainak védelme, és érdekli az,  hogy  személyes adatai hogyan kerülnek felhasználásra. Tiszteletben tartjuk és értékeljük minden ügyfelünk magánéletét, és csak az itt leírt módon gyűjtünk és használunk fel személyes adatokat, olyan módon, amely összhangban áll kötelezettségeinkkel és az Ön törvény szerinti jogaival.

1. INFORMÁCIÓK RÓLUNK

ID Technology Kft

Korlátolt Felelősségű Társaság

Írországban bejegyezve a 309984 cégszám alatt

Bejegyzett cím: ID Technology Unit 4 Newgrange Business Park, Donore Road Drogheda, Co. Louth A92 HP63 Írország

Cím: ID Technology Unit 4 Newgrange Business Park,

Donore Road Drogheda, Co. Louth A92 HP63 Írország

ÁFA -szám: IE6329984J

ID Technology Lengyelország

Korlátolt Felelősségű Társaság

Lengyelországban bejegyezve, 0000471805 KRS szám alatt

Bejegyzett és üzleti cím: ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wroclaw, Lengyelország

Áfa szám: PL8943047261

2. MIRE VONATKOZIK EZ A TÁJÉKOZTATÁS?

Ez az adatvédelmi információ elmagyarázza, hogyan használjuk fel személyes adatait: hogyan gyűjtjük be, hogyan tároljuk és hogyan dolgozzuk fel azokat. Ezenkívül elmagyarázza a személyes adataira vonatkozó törvényes jogait.

3. MIK A SZEMÉLYES ADATOK?

A személyes adatokat az Általános Adatvédelmi Rendelet (EU 2016/679 rendelet) (a továbbiakban: GDPR) az alábbiakban határozza meg: „minden olyan nformáció, amely egy azonosítható személyre vonatkozik aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen egy azonosító alapján”.

A személyes adatok leegyszerűsítve minden olyan információ, amely lehetővé teszi az Ön azonosítását. A személyes adatok olyan nyilvánvaló információkat takarnak, mint például az Ön nevét és elérhetőségét, de kevésbé nyilvánvaló információkat is, például azonosító számokat, elektronikus helyadatokat és más online azonosítókat.

Az általunk használt személyes adatokat az alábbi 5. rész tartalmazza.

4. MILYEN JOGAI VANNAK?

A GDPR értelmében Ön a következő jogokkal rendelkezik, amelyek fenntartása érdekében mindent megteszünk:

 1. A személyes adatok gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos tájékoztatáshoz való joga. Ennek az adatvédelmi közleménynek mindent el kell mondania, amit tudnia kell, de bármikor felveheti velünk a kapcsolatot a 12. részben található adatok segítségével, ha többet szeretne megtudni, vagy kérdéseket szeretne feltenni.
 2. Az Önről tárolt személyes adatokhoz való hozzáférés joga. A 10. részben elmagyarázzuk, hogyan kell ezt megtenni.
 3. A személyes adatok helyesbítésének joga, ha az általunk birtokolt személyes adatok pontatlanok vagy hiányosak. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a 12. részben található adatok használatával, ha többet szeretne megtudni.
 4. Az elfeledtetéshez való jog, azaz a jog, hogy megkérjen bennünket arra, hogy töröljük vagy más módon semmísítsük meg személyes adatait. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a 12. részben található adatok használatával, ha többet szeretne megtudni.
 5. A személyes adatok feldolgozásának korlátozásához (azaz megakadályozásához) való jog.
 6. Joga van kifogásolni, hogy személyes adatait egy meghatározott célra vagy célokra használjuk fel.
 7. Az adatok hordozhatóságához való jog. Ez azt jelenti, hogy ha Ön közvetlenül megadott nekünk személyes adatokat, akkor ezeket az Ön beleegyezésével  használjuk fel,  vagy  haszn áljuk egy szerződés teljesítésére .  Az adatokat felddolgozása automatizált  és  kérheti tőlünk a személyes adatok másolatát újbóli  felhasználásra egy másik szolgáltatásnál  vagy vállalkozásnál. Ezeket az adatokat strukturált, általánosan használatos és géppel olvasható formátumban szállítjuk Önnek.
 8.   Az automatizált döntéshozatalhoz és profilalkotáshoz kapcsolódó jogok. Nem használjuk fel személyes adatait automatizált döntéshozatalhoz vagy profilalkotáshoz.

Ha további információra van szüksége személyes adatainak felhasználásáról vagy a fentiekben meghatározott jogainak gyakorlásáról, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a 12.részben található adatok segítségével.

Jogaira vonatkozó további információkat az adatvédelmi biztostól [Data Protection Commissioner] (Írország) is kaphat – 21 Fitzwilliam Square South, Dublin 2, D02 RD28; vagy a Személyes Adatvédelmi Hivatal elnöke (Lengyelország) – ul. Stawki 2, 00-193 Varsó, Lengyelország.

Ha bármilyen oka van panaszra személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban, akkor joga van panaszt benyújtani a fenti illetékes hatóságoknál.

5. MILYEN SZEMÉLYES ADATOKAT GYŰJTÜNK?

Gyűjthetjük az alábbi személyes adatok egy részét vagy mindegyikét (ez a velünk való kapcsolatának függvényében változhat):

 1. Teljes név;
 2. Cím;
 3. E -mail cím;
 4. Telefonszám;
 5. Kereskedelmi név;
 6. Fizetési információk;
 7. Információk az Ön preferenciáiról és érdeklődési köréről

Személyes adatait az alábbi harmadik féltől szerezzük be:

 1. Google
 2. Egyéb közösségi média (Facebook, LinkedIn stb.)
 3. 10.Hivatalos kormányzati források (adóhivatal, vállalati hivatal stb.)

6. HOGYAN HASZNÁLJUK SZEMÉLYES ADATAIT.

A GDPR értelmében a személyes adatok felhasználásához mindig rendelkeznünk kell törvényes alapokkal. Erre azért kerül sor, mert az adatok szükségesek az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez, mert Ön beleegyezett, hogy felhasználjuk személyes adatait, vagy azért, mert jogos üzleti érdekeink megkívánják azok felhasználását. Személyes adatait a következő célokra használhatjuk fel:

  1.A fiók létrehozásához és kezeléséhez    szükséges adatok.

2. Termékeink és szolgáltatásaink biztosítása az Ön számára. Személyes adataira lesz szükség ahhoz, hogy szerződést köthessünk Önnel.

3. Termékeink és szolgáltatásaink személyre szabása az Ön számára

4. Önnel folytatott kommunikáció . Ez magában foglalhatja az Ön által küldött e – mailekre vagy hívásokra való válaszolást.

5. E-mailben vagy postai úton történő információszolgáltatás, amelyre feliratkozott  (bármikor leiratkozhat vagy kiléphet, ha felveszi velünk a kapcsolatot a 12. részben található adatok segítségével).

Az Ön engedélyével és/vagy ahol a törvény megengedi, felhasználhatjuk személyes adatait marketing célokra is, ez jelentheti , hogy  e -mailben vagy postai úton értesítjük Önt  a termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos információkról, hírekről és ajánlatokról . Önnek nem küldünk semmilyen jogellenes marketinget vagy spamet. Mindig azon dolgozunk, hogy teljes mértékben megvédjük jogait, és eleget tegyünk a GDPR-ból és a 2003-as adatvédelmi és elektronikus hírközlési (EK irányelv) rendeletből eredő kötelezettségeink-nek. Önnek mindig lehetősége lesz leiratkozni.

Az alábbi automatizált rendszert használjuk bizonyos típusú döntéshozatalhoz és profilalkotáshoz. Ha bármikor le szeretné kérdezni, hogy milyen lépéseket teszünk ennek alapján, a GDPR jogot ad erre. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, ha többet szeretne megtudni a 12. részben  található adatok segítségével.

A következő automatizált döntéshozatali módszer (ek) és automatizált profilalkotási módszer (ek) használhatók:

 1. “Törvényes alap a feldolgozásra” [Lawful basis for processing ]alatt, az úgynevezett   jogos érdekek alapján cookie -kat használunk webhelyeink biztonságának, teljesítményének és a felhasználói élményének javítása érdekében. Az alább felsoroltakban minden részegység bővebb kifejtésre kerül. Védjük a felhasználókat azáltal, hogy névetlenítjük IP -címüket, mielőtt bármilyen adatot rögzítenénk a lemezre. Ezek a cookie -k kisméretű szöveges fájlok, amelyeket információk továbbítására és adatok gyűjtésére használunk, hogy jobban megértsük felhasználói bázisunkat és azt, hogyan használják webhelyeinket.
 • Biztonság [Security] alatt:  ezeket a cookie -kat a biztonsági kockázatok azonosítására és megelőzésére használjuk. Például  cookie -kat használunk a műveletre vonatkozó -információk tárolására, hogy megakadályozzuk, hogy mások megváltoztassák jelszavát felhasználóneve és jelszava nélkül.
 • A teljesítmény[Performance] alatt:  ezeket a cookie -kat arra használjuk, hogy információkat gyűjtsünk arról, hogy Ön miként lép kapcsolatba a szolgáltatásainkkal. Például ezeket a cookie -kat használhatjuk annak megállapítására, hogy Ön interakcióba lépett -e egy adott oldallal.
 • A felhasználói tapasztalatok [User experience] alatt: ezeket a cookie -kat azért használjuk, hogy segítsük javítani az ügyfelek által a webhelyeinken használt szolgáltatásokat és interakciókat. Például ezekkel a cookiek -kal többet tudhatunk meg arról, hogy mely funkciók a legnépszerűbbek a felhasználóink körében, és melyek azok, amelyek némi fejlesztést igényelnek.

MENNYI IDEIG ŐRIZZÜK MEG SZEMÉLYI ADATAIT?

Nem őrizzük meg személyes adatait hosszabb ideig mint amit annak oka amiért azokat először begyűjtöttük megkívnja. Személyes adatait ezért a következő időszakokra őrizzük meg (vagy ha nincs rögzített időszak, akkor a következő tényezőket kell használni annak meghatározásá-ra, hogy mennyi ideig):

• Az alábbiak használatával összegyűjtött adatok:

• A Google Analytics és a cookie -k 48 hónap elteltével törlődnek.

• Az ügyfélfiókok létrehozása és karbantartása, a megrendelések feldolgozása, a megrendelések és az illusztrációk küldése céljából összegyűjtött adatokat határozatlan ideig megőrizzük az ügyfelek újbóli megrendelései céljából stb.

• A marketing célokra gyűjtött adatokat megőrizzük annak érdekében, hogy az ügyfeleket naprakészen tájékoztassuk  az általunk kínált ajánlatokról és szolgáltatásokról. Ezek az adatok kérésre eltávolíthatók a 12. szakaszban található adatok felhasználásával. Az adatok akkor is törlődnek, ha arra utaló bizonyítékok vannak, hogy egy adott kapcsolatfelvételi módszer már nem létezik.

HOGYAN ÉS HOL TÁROLJUK SZEMÉLYES ADATAIT, ILLETVE  HOGYAN  ÁDHATÓK TOVÁBB.

 

Az adatok tárolhatók (pl. Google), vagy személyes adatainak egy része vagy egésze olyan országokba kerülhet, amelyek nem tagjai az Európai Gazdasági Térségnek (az „EGT” az EU összes tagállamából, valamint Norvégiából, Izlandból és Liechtensteinből áll) . Ezeket „harmadik országoknak” nevezik, és lehetséges, hogy nem rendelkeznek olyan szigorú adatvédelmi törvényekkel, mint az Egyesült Királyság és/vagy az EGT .

MI NEM OSZTJUK MEG SZEMÉLYES ADATAIT.

Semmilyen személyes adatot nem osztunk meg harmadik féllel semmilyen célból egy fontos kivételtől eltekintve.

Bizonyos korlátozott előfordulású esetben arra lehetünk kötelezhetők jogilag, hogy megosszunk bizonyos személyes adatokat, többek közt az Önét is, ha jogi eljárásban veszünk részt, vagy  jogi kötelezettségeinknek, bírósági végzésnek vagy kormányzati utasításnak teszünk eleget.

HOGYAN FÉRHET SZEMÉLYES ADATAIHOZ.

Ha szeretné tudni, hogy milyen személyes adataink vannak Önre vonatkozóan, kérheti tőlünk a személyes adatok részleteit és azok másolatát (ahol ilyen személyes adatokat tárolnak). Ezt „alanyi hozzáférési kérelemnek” nevezik.

Minden tárgyhoz való hozzáférési kérelmet írásban kell benyújtani, és el kell küldeni a 12. részben megadott e -mail címre vagy postai címre.

Általában semmilyen díjat nem kell fizetni a hozzáférési kérelemért. Ha kérése „nyilvánvalóan megalapozatlan vagy túlzott” (például ha ismétlődő kéréseket tesz), akkor díjat számíthatunk fel a válaszadással kapcsolatos adminisztratív költségeink fedezésére. Ha élni szeretne azzal a jogával, hogy törlje  az adatait egy nálunk tartott fiók vagy szolgáltatás vonatkozásában, először kérnünk kell Öntől, hogy rendezze a fennmaradó vagy fennálló egyenleget a számlán, mielőtt feldolgozhatjuk kérését.

Az alanyi hozzáférési kérelmére a kézhezvételétől számított egy hónapon belül válaszolunk. Általában arra törekszünk, hogy  ezen az időn belül teljes választ adjunk, beleértve az Ön személyes adatainak másolatát. Bizonyos esetekben, különösen ha a kérelme összetettebb, több,  a kérés kézhezvételétől számított legfeljebb három hónapig terjedő időre lehet szükség. Teljes mértékben tájékoztatni fogjuk az ügy menetéről .

FIZETETLEN ÉS VITATOTT SZÁMLÁK.

Fizetetlen számla vagy vitatott számla esetén utasítjuk kinevezett adósság behajtó ügynökeinket/ügyvédjeinket, hogy tegyék meg  a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy a Vállalatunknak járó pénzösszegeket az ügyfél előzetes hozzájárulása nélkül visszaszerezzék. Kizárólag   csak olyan információt adunk át a harmadik felet képező megbízott  ügynökeinknek amelyek relvánsak az  ügy szempontjából.

HOGYAN LÉPHET  KAPCSOLATBAN VELÜNK.

Ha fel szeretné venni velünk a kapcsolatot  személyes adataival és az adatvédelemmel kapcsolatban, beleértve alanyi hozzáférési kérelmének benyújtását, kérjük, használja az alábbi adatokat:

E -mail cím: info@idtecheurope.eu

Telefonszám: 00 353 41 9833816

Postázási cím:

ID Technology Unit 4 Newgrange Business Park, Donore Road

Drogheda, Co. Louth A92 HP63 Írország

ID Technology Poland Sp. z o.o. Eugeniusza Kwiatkowskiego

4 52-407 Wroclaw, Lengyelország

13. VÁLTOZÁSOK AZ ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓBAN.

Ezt az adatvédelmi közleményt időnként módosíthatjuk. Erre például akkor lehet szükség, ha a törvény megváltozik, vagy ha olyan módon változtatjuk meg üzleti tevékenységünket, amely befolyásolja a személyes adatok védelmét.

Minden változtatás elérhető lesz ebben az adatvédelmi irányelvben. Az adatvédelmi nyilatkozatunkban bekövetkezett változásokról szóló értesítéseket a közösségi média csatornáinkon közzétesszük.